ПОВЕЧЕ ЗА МЕН 

viber_изображение_2019-08-24_20-41-25_ed
ТРУДНО СЕ ВЪРВИ ПО НЕСТАБИЛНИ МОСТОВЕ

Всеки от нас търси най - бързия и лесен начин да се предвижи към своята мечта.                        С опита и годините разбираме, че "бърз" и "лесен" са относителни понятия, които се изпълват със съдържание, едва когато ги наситим с енергията на страстта, постоянството, мъдростта и търпението. 

 

       По пътя към мечтата научаваме, че по - лесно се върви, следвайки посланието на Епикур:           

                                            "Поука вместо омраза, усмивка вместо презрение". 

 

           Научаваме от мъдростта, опита и миналите по "пътя" преди нас, че има много начини да вървиш напред и само един да стоиш на  място. Статичното умира, движението е живот. Шансът да постигнеш успех в "движение", в развитие, в търсене, е много по - голям и гарантиран.   

 

         Трудно се върви по нестабилни мостове, а още по - трудно, когато мостовете липсват.  Важно е да се учим и градим такива или да откриваме хора, които вече са се научили и са майстори в това.                             

        

         В професионалния си път учих и развих успешни модели и практики за "свързване" на устойчиви структори от различно естество и преминаването им от "крехкост към антикрехкост" в съвременните условия на "тотална" несигурност. Припознах се в градивни философско - икономически, психологически, социално - политически теории за изграждане на "мостове"и за извличане на ползи от хаоса.

 

         Ключова сентенция, която ме води от хаос към ред и ме  връща в изправено положение, след всяко неблагоприятно събитие от личния и професионалния ми живот, е от творчеството на Сенека: nihil perditi, "нищо не съм загубил".

 

         Стоицизмът, закърмил философията на Сенека и дал духовен тласък на Насим Талеб да създаде идеята си за триадата "крехкост - устойчивост - антикрехкост" ни кара, едва ли не,  да желаем предизвикателството на бедствието. В какъв аспект обаче?                                                 

 

                 Да се радваме на риска от изкачването! 

                                  

                                            Да сме отворени за посттравматичен разтеж!

                                                 

                                                                            Да търсим отвъд устойчивостта - антикрехкост!

 

           Терминът антикрехкост е неологизъм на Насим Талеб, и е противоположност на понятието крехкост - крехкостта на събитията в живота и икономиката. В неговата теория обаче, антикрехкост надхвърля понятието "устойчивост" - означава, че нещо е толкова стабилно, "нечупливо", че то може да устои на даден шок, и не само да устои, може дори да се облагодетелства и да се облагороди от него. 

 

            В този смисъл, моята личната и професионална философия, както и стилът ми на консултиране са в духа на Насим Талеб и по посока на търсене, как дадена структура - индивидуална или организационна, би могла да извлече полза от шокови ситуации и етапи от развитието си. Как тя "да разцъфти" и израстне, в условията на изменчивост, случайност, безредие, стресови фактори, катаклизми, риск и несигурност от различно естество; как структурата да се трансформира от крехка в антикрехка, по пътя на развитието си и да гарантира сигурността си. 

 

            Антикрехкостта е отвъд издръжливостта и устойчивостта, твърди Н. Талеб. Според него издръжливият устоява на шоковете и остава такъв, какъвто е бил, а антикрехкият, не само устоява и приема предизвикателствата на "бедствието", но става и по - добър - "разцъфтява". 

 

            Процесът на консултиране, който предлагам е уникален с това, че  дава възможност, на всеки доверил се: 

 • да развие "антикрехкост"-  в условията на несигурност и изменчивост на живота,  икономиката и технологиите, без значение в коя точно сфера "антикрехкостта"ще е необходима;

 • да изгради "нечуплива психика", "нечуплива душа" - на самия себе си, на семейството, на децата, на екипа, на бизнеса  и организацията си, така че да гарантира сигурност, стабилност, щастие и просперитет на всички тези нива;

 • да даде тласък на един "силен дух" - личен или на общността,  да избира свободно, отговорно, мъдро и ефективно;

 • да развие компетенции за превенция на кризи и негативи от различно естество. 

 • да "диагностицира" същността и вида на появила се вече криза, още в нейния зародиш, и да я управлява мъдро. 

 • да се възстанови след криза и да продължи "изкачването", с радост по пътя към успеха. 

 

            В хода на консултиране се "учим да учим":

 • как да печелим повече, от колкото да губим;

 • как повече да се "изкачваме", отколкото да "слизаме" в развитието си;

 • как да разчитаме ползите на асиметрията, която е вградена в "сърцето на успеха".

 • как да "заобичаме" изменчивостта, случайността, несигурността;

 • как да живеем в синхрон и щастие със себе си и света около нас;

 • как да извлечем ползи от хаоса и: 

 

               Да се радваме на риска от изкачването! 

                                  

                                                  Да сме отворени за посттравматичен разтеж!

                                                 

                                                                                   Да търсим отвъд устойчивостта - антикрехкост!

 

 

 

 

С уважение:

Павлина Костадинова

Certifications
 • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

 • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

 • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

Qualifications
 • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

 • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

 • I'm a title. Click here to add your own text and edit me.